ul. Zręcińska 14A 38-400 Krosno
13-42-015-42, 694-408-734
pon.- pią. 7:00 - 17:00, sob. 7:00 - 13:00

Styropian grafitowy – dużo ciepła dla Ciebie

Dostępny na zamówienie. Wybierz najcieplejsze rozwiązanie. Oszczędzaj w przyszłości.

Jaki są najważniejsze cechy styropianu grafitowego?

Styropian grafitowy, charakteryzujący się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, tzw. lambdą deklarowaną, produkowany jest z polistyrenu zawierającego dodatek grafitu. Technologia produkcji styropianu grafitowego nie różni się w żaden sposób od produkcji styropianów białych. Jednak gotowe płyty styropianowe, właśnie z uwagi na zawartość grafitu, są bardziej wrażliwe na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Można poradzić sobie z tą „trudnością” stosując się do zaleceń producentów, tj. chroniąc płyty przed nasłonecznieniem. Ta ochrona powinna być realizowana od magazynowania po aplikację płyt. Dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym przez producentów jest pakowanie styropianu grafitowego w tzw. folię mleczną. Płyty grafitowe najlepiej przechowywać pod zadaszeniem, a w trakcie przyklejania do ścian stosować osłony, powodujące zacienienie elewacji. Należy pamiętać o tym, że jeśli płyty będą tuż przed klejeniem wystawione na działanie promieni słonecznych, to po ich przyklejeniu mogą powstać pomiędzy nimi szczeliny, które pojawiają się w wyniku zmniejszenia wymiarów płyt po ustąpieniu działania nasłonecznienia.

Drugą „trudnością”, jest rzekoma słaba przyczepność do klejów przeznaczonych do przyklejania styropianu. Najczęściej jednak problem tkwi w braku osłon na elewacjach. Świeżo przyklejone płyty w warunkach niskiego nasłonecznienia, przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, powodującego zwiększenie wymiarów ściśle przyklejonych płyt, odspajają się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadają ze ściany. Producenci zalecają często szlifowanie płyt styropianowych, jednak nie można wówczas zapomnieć o dokładnym odpyleniu szlifowanych powierzchni, ponieważ luźny pył może spowodować skutek odwrotny, tj. pogorszenie przyczepności. Zawsze warto sprawdzić przed wykonaniem ocieplenia przyczepność kleju do styropianu, aby wyeliminować ewentualność nieodpowiedniej jakości kleju.

 

Fasadowe styropiany grafitowe charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (tzw. lambdą deklarowaną, λD). Dostępne na rynku płyty grafitowe posiadają lambdę deklarowaną na poziomie 0,030 ÷ 0,033 W/m•K. Wartość ta zależna jest m.in. od rodzaju surowca użytego do produkcji styropianu oraz od gęstości płyt. Obowiązuje ogólna zasada, że im wyższa jest gęstość (waga 1 m3) grafitowych płyt styropianowych, tym niższa (lepsza) jest lambda.

Pozostałe parametry deklarowane przez producentów dla styropianu grafitowego zawiera kod oznaczenia wyrobu. Są to:

  • TR – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych próbki; im wyższa tym lepsza (min. 80 kPa);
  • BS – wytrzymałość na zginanie, im wyższa, tym lepsza (min. 75 kPa);
  • DS(N) – stabilność wymiarowa w normalnych warunkach laboratoryjnych, im niższa wartość liczbowa tym lepiej (min. DS(N)2);
  • DS(70,-) – stabilność wymiarowa w określonych warunkach obciążenia temperaturowo – wilgotnościowych; im niższa wartość liczbowa, tym lepiej (min. DS(70,-)2);
  • klasa reakcji na ogień; wymagana klasa E;
  • geometria (L – tolerancja długości, W – szerokości, T – grubości, P – płaskości i S – prostokątności); im niższe wartości liczbowe przy symbolu, tym lepsza jest geometria płyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *